prev | Deu_12:3_1185745 | next | help
û- fᵊsîlˌê ʔᵉlōhê- hem tᵊ- ḡaddēʕûn 2 annotators gold
				[...wait for it...]
				
				[...wait for it...]
				
				[...wait for it...]