prev | Gen_15:15_1173120 | next | help
wᵊ- ʔattˈā tā- vô ʔel- ʔᵃvōṯeʸ- ḵā bᵊ- šālˈôm 2 annotators gold
				[...wait for it...]
				
				[...wait for it...]
				
				[...wait for it...]